Utnämningar vid Carsport

Katja Kajosvaara har valts till ny säljchef vid Carsport Design. I likhet med det övriga säljteamet hör återförsäljare och användare av Volkswagen, Mercedes-Benz och Ford till hennes ansvarsområde.

Katja har arbetat som bilinredare och de senaste åren som företagets kvalitetschef. Hon är väl insatt i olika bilmodeller och inredningsdetaljer.

 


Satu Koskenniemi  har valts till ny kvalitetschef. Hennes ansvarsområde är slutgranskningar, besiktningar, registreringar och bildokument.

Båda har varit anställda hos företaget i cirka tio år. De tillträdde sina nya tjänster den 2 maj 2017.